poniedziałek, 4 listopada 2013

Spotkanie klubowe

Zarząd Klubu KIGARI zaprasza na zebranie klubu wyjątkowo we wtorek
5 listopada o godz. 17:00 w siedzibie PTTK przy ul. Sienkiewicza 29.