czwartek, 6 listopada 2014

WYBORY ZARZĄDU KLUBU

Informujemy zainteresowanych, że zebranie sprawozdawczo wyborcze ŚKTK "KIGARI" zostało ustalone  w dniu 26 listopada 2014r o godz. 16  w Oddziale Świętokrzyskim PTTK ul. Sienkiewicza 29.
Porządek obrad obejmuje następujące punkty:
1) Sprawozdanie z działalności klubu i sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata;
2) Sprawozdanie komisji rewizyjnej;
3) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ŚKTK "KIGARI";
4) Wybory  Zarządu na lata 2015/2016;
Ze względu na ważność zebrania oraz ograniczony czas trwania zebrania uprasza się klubowiczów o punktualność i potraktowanie wyborów jako priorytet.