piątek, 16 stycznia 2015

Rowerowe zadanie specjalne na rok 2015 - zwiedzanie rezerwatów przyrody.

Zadaniem specjalnym na rok 2015 jest zwiedzanie rezerwatów przyrody.
Okres realizacji:

  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
  • Punktacja:
  • za zwiedzenie rezerwatów zlokalizowanych na terenie województwa, w którym funkcjonuje klub – 1 punkt;
  • za zwiedzenie rezerwatów zlokalizowanych w pozostałych województwach – 2 punkty.
  • Udokumentowanie:
  • krótki opis: nazwa rezerwatu, charakter chronionych dóbr, miejscowość, województwo, data imprezy, lista uczestników;
  • minimum jedno zdjęcie uczestników na tle tablicy informacyjnej rezerwatu, a jeżeli brak tablicy, minimum dwa zdjęcia na tle charakterystycznych elementów rezerwatu i potwierdzenie w najbliższym sąsiedztwie (leśniczówka, gajówka, najbliższa osada/wioska itp.);
  • wymagana ilość uczestników – minimum 7 osób.


  • info: Komisja Konkursowa powołana przez ZG PTTK