czwartek, 31 stycznia 2013

Walne zebranie Klubu

Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Turystów Kolarzy "KIGARI" zaprasza członków Klubu na walne zebranie, które odbedzie się w dniu 6 lutego 2013 roku o godz. 17:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 29.


Proponowany porządek zebrania:
1.   Otwarcie Walnego Zebrania 
2.    Powołania sekretarza obrad
3.    Zatwierdzenie porządku obrad
4.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie "Regulaminu klubu"
5.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie "Regulaminu wycieczek"
6.    Podjęcie uchwały w sprawie kwoty składki członkowskiej Klubu
7.    Zakończenie Walnego Zebrania