piątek, 19 grudnia 2014

NOWY ZARZĄD ŚKTK PTTK "KIGARI"

W dniu 17 grudnia 2014r. w obecności przedstawiciela PTTK- Kazimierza Micorka w Klubie "Polonez" odbyły się wybory do  Zarządu ŚKTK "Kigari".  Miłym akcentem było przyznanie przez ustępujący zarząd tytułu Honorowego Członka Klubu "KIGARI" koledze Zenobiuszowi Cieślakowi (rocznik 1927). Po sprawozdaniach i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyborów, wynikiem którego został wybrany
Zarząd ŚKTK "Kigari" w osobach:
Renata Tomczak -prezes
Andrzej Wągrowski -vice prezes
Łukasz Solarski - członek
Henryk Domagała - skarbnik
 Komisja rewizyjna
Zuzanna Adamczyk - przewodnicząca
Paweł Wójcicki - członek