poniedziałek, 27 lipca 2015

Felieton kolegi z klubu


Rowerowy Budżet Obywatelski 2016 - czyli działanie przez narzekanie

Dwa projekty rowerowe, które jako jedyne w tej grupie przebrnęły etap kwalifikacji, poległy na etapie głosowania. Zwyciężyły te o skoncentrowanym elektoracie, dotyczące głównie inwestycji przyszkolnych czy osiedlowych. Zarządzanie takimi projektami, zwłaszcza  mobilizacja mieszkańców do głosowania, jest łatwiejsze niż w przypadku projektów dotyczących ogółu mieszkańców. To jednak nie usprawiedliwia niewielkiego zaangażowania środowisk rowerowych  na rzecz wspomnianych projektów. Do tych nielicznych organizacji, które wsparły inwestycje rowerowe zgłoszone przez ŚKTK „Kigari” należały: Stowarzyszenie MTB zachęcające na swoich stronach do głosowania, oraz  ROT Województwa  Świętokrzyskiego, która nam pomogła w powielaniu kart do głosowania. Dobrze również oceniamy współpracę z Oficerem rowerowym oraz kielecką GDDKiA na etapie przygotowania projektów. Dziękujemy wszystkim kielczankom i kielczanom, którzy głosowali na rzecz tych projektów. Gdyby jeszcze 1424 osoby zamieniły swoje narzekanie na działanie, mielibyśmy wprawdzie w mieście kilka przejazdów rowerowych więcej, ale też mniej powodów do utyskiwania, co dla malkontentów jest zawsze złą wiadomością… Może dlatego nie głosują?
pozdrawiam MS