piątek, 4 listopada 2016

Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Turystów PTTK "Kigari" informuje, że we wtorek 8 listopada o godz. 17 w budynku Oddziału PTTK przy ul. Sienkiewicza 29 zaplanowane jest spotkanie przedwyborcze.
Ponadto ustalony został termin Walnego Zebrania na wtorek 22 listopada 2016r. na godz. 17 także w budynku przy ul. Sienkiewicza 29
Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy zostały opłacone składki  PTTK na 2016r !!!!