niedziela, 2 grudnia 2018


 W sobotę 1 grudnia br. w Kielcach odbyła się niezwykła uroczystość- Świętokrzyski Odział PTTK obchodził Jubileusz 110- lecia  działalności. Z tej to okazji także przedstawiciele naszego klubu zostali zaproszeni na  odbywające się tego dnia uroczystości. Impreza zorganizowana z wielkim rozmachem. Ale przecież nie można inaczej!!!
Uroczystości  rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Katedralnej, na której poświęcony został nadany Oddziałowi sztandar. Następnie uroczystości przeniosły się do Wojewódzkiego Domu Kultury. Na sali kinowej wśród zasłużonych działaczy PTTK  znaleźli się także"kigarowcy": Joanna Burtnik, Renata Tomczak i Henryk Domagała.
Gratulacje od  reprezentantów władz o raz kół turystycznych oczywiście przyjmował prezes Oddziału Świętokrzyskiego- Marcin Marciniewski, który jednocześnie pełnił rolę gospodarza.
Dużym zainteresowaniem ciszyły się prezentacje:
1. - "PTTK Oddział Świętokrzyski"
2. - " Najstarsze zabytki i ich pierwszy kustosz w Muzeum PTK" ( o inwentaryzowanych przez kustosza Tadeusza Włoszka zbiorach opowiadał dr Paweł Grzesik)
3. - ''Tradycje muzealne Kielecczyzny"( przygotował i referował Krzysztof Myśliński)Na zakończenie imprezy zaproszeni goście zostali poczęstowani tortem. I trzeba przyznać, że aż szkoda było kroić tak misternie przygotowaną słodycz......