środa, 7 sierpnia 2019Niedzielną wycieczkę 4 sierpnia prowadził Stanisław Usowski  przez Kielce – Winiówkę – Gruszkę – Zagnańsk - Kołomań – Umer – Ciosową – Ławęczną– Kostomłoty – Kielce  / 54 km /

Po drodze zwiedzaliśmy kamieniołom z czerwonego piaskowca na Górze Ciosowej.

Eksploatacja piaskowca trwała do 1975 r. , a od 1987 r. kamieniołom jest objęty ochroną

prawną jako pomnik przyrody nieożywionej

W wycieczce wzięło udział 19 osób.

foto i tekst- Ania Durlik