środa, 21 sierpnia 2019

XVII Rajd Rowerowy Politechniki Świętokrzyskiej Śladami Insurekcji Kościuszkowskiej


 
 Termin: 7-8 września 2019 r.
  Miejsce: Płaskowyż Jędrzejowski
 Transport: Wojciech Potocki (bus + przyczepa)
 Zakwaterowanie: Motel Camelia, Lubachowy 68

Komitet organizacyjny:
 a) kierownik: Justyna Kęczkowska – tel. 507 179 400,
 b) obsługa trasy: Krzysztof Siwiec – tel. 503 998 751,
 c) obsługa organizacyjna i zapisy: Krzysztof Sabat – tel. 505 573 552.

 1) uczestnikami imprezy mogą być:. członkowie Akademickiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK „SABAT” i Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Świętokrzyskiej, studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej oraz członkowie ich rodzin – wg kolejności zapisów i po wpłaceniu składki,
 2) uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne,
 3) uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym nieszczęśliwego wypadku,
 4) uczestnicy imprezy winni wykazywać właściwą kondycję fizyczną i odpowiedni stan zdrowia do uczestnictwa w imprezie,
5) zakazuje się uczestnictwa w imprezie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania lub zażywania takich środków podczas imprezy,
6) liczba miejsc: 18+2 (decyduje kolejność zgłoszeń),
 7) termin zapisów i wpłaty składki:
 a) zapisy prowadzi pocztą elektroniczną Krzysztof Sabat, pok. 12 bud. D, e-mail: sabat@tu.kielce.pl,
 b) zgłoszenie uczestnictwa winno zawierać: imię i nazwisko oraz pesel (nie dot. członków AKTK i AZS),
 c) po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora należy niezwłocznie wpłacić składkę,
 d) składkę należy wpłacić do 2 września 2019 r. na konto bankowe Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 1240 4416 1111 0010 3565 0536,
tytuł wpłaty: XVII Rajd Rowerowy – imię i nazwisko,
 e) składka jest bezzwrotna po 2 września 2019 r,
 8) wysokość składki:
120 zł – członkowie AKTK i KU AZS (z opłaconymi składkami),
 140 zł – pozostali,
 9) składka obejmuje: transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW (dla osób spoza PTTK i AZS), 10) wyżywienie we własnym zakresie.