poniedziałek, 7 września 2015

"ZŁOTE LIŚCIE 2015"


Dla zainteresowanych wyjazdem z na "Złote Liście" podajemy planowane trasy przejazdu.
Jednocześnie przypominamy, że wyjazd z Kielc jest o godz.9 (pętla autobusowa  ul. Zagórska)

18 wrzesień- Piątek

Kielce  - Suków - Marzysz - Radomice -  Skrzelczyce - Górki - Brody - Maleszowa - Ługi - Suchowola - Chmielnik - Śladków Duży - Sędziejowice - Gartatowice - Janów - Podłęże - Brzeście - Skowronno Górne (55km)


 19 wrzesień -   Sobota

Skowronno - Pińczów(wyjazd ul. Grodziskową) - Pasturka - Krzywda - Skałki - Gacki - Chroberz - Wola Chroberska - Odrzywół - Lubowiec - Pełczyska - Kostrzeszyn - Stradów - Sudół - Dębiany - Zagaje Dębiańskie - Kozubów Młodzawy Małe - Młodzawy Duże - Zakrzów - Pińczów - Skowronno (70km)


   20 wrzesień -  Niedziela

Skowronno - Sobowice - Imielnica - Imielno - Stawy - Motkowice - Rębów - Korytnica - Chomętów - Drochów - Dębska Wola - Zbrza - Morawica - Bieleckie Młyny - Bilcza - Kielce (55km)