wtorek, 2 kwietnia 2019

INFORMACJĘ przekazuje prezes ŚKTK PTTK "Kigari":

W wycieczce organizowanej przez ŚKTK PTTK "Kigari" mogą wziąć udział wyłącznie członkowie PTTK-u i  osoby ubezpieczone przez PTTK Oddział Świętokrzyski.

Osoby, które nie są członkami PTTK mają obowiązek opłacić za uczestnictwo w wycieczce ubezpieczenie w kwocie 2,00 zł w siedzibie PTTK Oddział Świętokrzyski lub na numer rachunku bankowego  92 1060 0076 0000 3200 0082 4713   najpóźniej do piątku do godziny 1500 .

Osoby dokonujące wpłaty na numer rachunku bankowego zobowiązane są to przekazania telefonicznie informacji o zamiarze udziału w wycieczce rowerowej.

Członkowie PTTK-u podczas wycieczki mają obowiązek posiadać przy sobie aktualną legitymację członkowską.