poniedziałek, 22 października 2018

Wybory Zarządu ŚKTK PTTK "KIGARI"

W  budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zapomniana 5 (krótka  boczna uliczka wewnętrzna odchodząca od ul. Chęcińskiej)  w dniu 7 listopada 2018r. o godz. 18 wybieramy nowy Zarząd Klubu na 2-letnią kadencję.

Obecność członków klubu ( z opłaconymi składkami do PTTK i klubu)      
 
 OBOWIĄZKOWA.!