wtorek, 9 lipca 2019

Ludzie są ważni ale czasem dobrze pokazać piękno świętokrzyskie

 Trasa wycieczki: Kielce- Dyminy-Bilcza- Morawica Zalew- Wola Morawicka -Orla Góra-Dębska Wola - Drochów- Chomentów- Korytnica - Wzgórza Sobkowskie- Sobków-Staniowice-Wierzbica- Wojkowiec- Lelusin- Łukowa--Zbrza- Morawica Zalew- Dyminy- Kielce

Wycieczka 7 lipca 2019 była zaplanowana już wcześniej, jednak dopiero w tę niedzielę została zrealizowana. Świetnie opracował ją kolega Leszek Otwinowski- dopracowane były takie znaczące elementy jak czynne sklepy (pomimo niedzielnego zakazu handlu) obstawa patrolu policyjnego na drodze w Dębskiej Woli czy też położone świeże asfalty między polami.
 Leszek poprowadził grupę pięknymi terenami . Jeden z kolegów nawet wyrecytował fragment Adam Mickiewicza, który w utworze"Pan Tadeusz" tak pisał (cyt:)
...... tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała.....
Do poematu dodaję spotkane także pole konopi siewnych, ale bez obaw- znalezione pole nie posiadało narkotyzujących właściwości konopi indyjskich.
Myślę, że wszyscy, którzy zdecydowali się wybrać na wycieczkę rowerową byli bardzo zadowoleni. Ponad 80 km pięknych widoków zapamiętamy przynajmniej do następnej wycieczki rowerowej.

Ludzie są ważni...... zapraszam zatem do zakładki FOTO